Dit is de website van digg.be
Ons postadres is De Marbaixstraat 16 2060 antwerpen
Gelieve hier geen CD’s naar toe te sturen. Check eerst even met de redactie, voor het juiste adres.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres (in de mate van het mogelijke).
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt
om de inhoud van onze website te verbeteren
om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker
om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (behalve indien u daar bezwaar tegen maakt – zie verder).

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
om uw voorkeuren te registreren
om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden
om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

We hebben partnerschappen/speciale relaties met reclameregies op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe ons contacteren in verband met dit privacy-beleid ?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren per brief op dit adres: Digg* De Marbaixstraat 16 2060 Antwerpen.

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site, doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Wij kunnen de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons ‘privacy-beleid’, neem dan contact op met ons, op volgend adres : Digg* De Marbaixstraat 16 2060 Antwerpen.

Copyright

Door werk te publiceren op Digg* verleent de auteur aan Digg* toestemming zijn werken op te nemen op de website en alle afgeleide projecten.