Een paar vuistregels voor je er aan begint: Schrijf een tekst die je zelf zou willen lezen. Probeer de lezer iets te bieden. De lengte van een recensie is uiteraard afhankelijk van bespreking tot…
Continue Reading